Navigace:
>>
>>
Subkultury

Subkultury

Charakter subkultur
• Subkultury jsou charakteristické zejména pro mladéž (většina subkultur bývá generační záležžitostí).
• Subkultury tvoří přirozené prostředí na pozadí vrstevnických skupin.
• Subkultury poskytují dočasný azyl v období vnitřního hledání jedince.
• V subkulturách vzniká ideové paradigma, v nìmž si jedinec utváří hodnoty, postoje a vztahy k okolnímu světu a k sobě samému.

Squateři, graffiťáci, skejťáci, anarchisti, skinheadi, technaři, neonacisti, hooligans, hippies, rastafariáni a satanisti jsou názvy pro skupiny převážně mladých lidí, kteří se svým životním stylem a hodnotami odlišují od ostatních „nezasvěcených, konformních a konzumních“ lidí – „normálů“. Obvykle jsou považováni za excentriky, nekonformisty, blázny bojující proti všemu a všem, násilníky, extremisty a teroristy. Jedná se však především o příslušníky různých subkultur.
Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech v několika významech ve společenských vědách. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Stejně tak je používán i ve významu kontrakultura, tedy subkultura negující některé hodnoty dominantní kultury a vstupující s ní do konfliktu. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 1947 Gordon: „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince.“ Podle Gordona je subkulturou jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. F. H. Tenbruck prosazoval, aby termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura“, čímžby byla lépe vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl.

 

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

VYMYSLI VIDEO PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A VYHRAJ ZÁJEZD DO BRUSELU!

Štve Tě, když jsou lidé slepí k násilí páchanému na ženách? Chceš udělat něco pro to, aby se to změnilo? Dokážeš být kreativní a oslovit lidi? Navrhni koncept videa, který bude upozorňovat na problém násilí na ženách a pošli ho do soutěže! Podpoř dobrou věc a vyhraj zájezd do Bruselu!

více informací >>

SVĚTOVÁ BANKA NABÍZÍ PLACENÉ STÁŽE!

Zajímá Tě rozvojová pomoc a udržitelnost životního prostředí? Chceš si vyzkoušet práci v mezinárodní instituci? Světová banka nabízí studentům placené stáže ve Washingtonu - přihlášku můžeš podat právě teď!

více informací >>

Stáž v České rozvojové agentuře

Stáž u ČRA

Zajímáš se aktivně o problematiku rozvoje a humanitární pomoci? Česká rozvojová agentura právě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty pro agendu zabývající se koordinací zahraniční rozvojové spolupráce poskytované Českou republikou.

více informací >>

Otevřená věda nabízí stáže pro středoškoláky

I na střední škole je možné získat stáž. Jednou z možností je program Otevřená věda konaný pod záštitou Akademie věd ČR.

více informací >>