Navigace:
>>
>>
Subkultury

Subkultury

Charakter subkultur
• Subkultury jsou charakteristické zejména pro mladéž (většina subkultur bývá generační záležžitostí).
• Subkultury tvoří přirozené prostředí na pozadí vrstevnických skupin.
• Subkultury poskytují dočasný azyl v období vnitřního hledání jedince.
• V subkulturách vzniká ideové paradigma, v nìmž si jedinec utváří hodnoty, postoje a vztahy k okolnímu světu a k sobě samému.

Squateři, graffiťáci, skejťáci, anarchisti, skinheadi, technaři, neonacisti, hooligans, hippies, rastafariáni a satanisti jsou názvy pro skupiny převážně mladých lidí, kteří se svým životním stylem a hodnotami odlišují od ostatních „nezasvěcených, konformních a konzumních“ lidí – „normálů“. Obvykle jsou považováni za excentriky, nekonformisty, blázny bojující proti všemu a všem, násilníky, extremisty a teroristy. Jedná se však především o příslušníky různých subkultur.
Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech v několika významech ve společenských vědách. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Stejně tak je používán i ve významu kontrakultura, tedy subkultura negující některé hodnoty dominantní kultury a vstupující s ní do konfliktu. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 1947 Gordon: „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince.“ Podle Gordona je subkulturou jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. F. H. Tenbruck prosazoval, aby termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura“, čímžby byla lépe vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl.

 

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE #MYSOCIALRIGHTS O NEJLEPŠÍ FOTKY S TÉMATEM SOCIÁLNÍ PRÁV V EVROPĚ!

Co pro Tebe znamenají pojmy jako rovné příležitosti, férové pracovní podmínky nebo třeba inkluze? Ukaž to fotkou! Vyfoť až tři snímky s tématikou sociálních práv v Evropě a pošli je do soutěže #MySocialRights Photo Competition! Vyhraj účast na akci European Youth Event ve Štrasburku a jízdenky na vlak po celé Evropě!

více informací >>

VYHRAJ GRANT PRO TALENTOVANÉ MLADÉ FOTOGRAFY!

Baví Tě focení a chceš se mu věnovat profesionálně? Potřebuješ nastartovat svou fotografickou kariéru? Je Ti víc než 18 let? Pošli svoje fotky do soutěže o PhotogrVphy Grant pro začínající mladé fotografy a vyhraj 1000 dolarů!

více informací >>

NAPIŠ ESEJ O MEZINÁRODNÍM OBCHODU A VYHRAJ 5000 ŠVÝCARSKÝCH FRANKŮ!

Zajímáš se o mezinárodní obchod a roli Světové obchodní organizace? Studuješ PhD v ekonomickém oboru nebo jsi ho nedávno získal/a? Napiš esej na téma mezinárodní obchodní spolupráce nebo obchodní politiky a vyhraj 5000 švýcarských franků!

více informací >>

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018

Umělci mohou nyní žádat o stipendium Ministerstva kultury na tvůrčí nebo studijní účely v oblastech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky je 3. dubna 2018.

více informací >>