Navigace:
>>
>>
Subkultury

Subkultury

Charakter subkultur
• Subkultury jsou charakteristické zejména pro mladéž (většina subkultur bývá generační záležžitostí).
• Subkultury tvoří přirozené prostředí na pozadí vrstevnických skupin.
• Subkultury poskytují dočasný azyl v období vnitřního hledání jedince.
• V subkulturách vzniká ideové paradigma, v nìmž si jedinec utváří hodnoty, postoje a vztahy k okolnímu světu a k sobě samému.

Squateři, graffiťáci, skejťáci, anarchisti, skinheadi, technaři, neonacisti, hooligans, hippies, rastafariáni a satanisti jsou názvy pro skupiny převážně mladých lidí, kteří se svým životním stylem a hodnotami odlišují od ostatních „nezasvěcených, konformních a konzumních“ lidí – „normálů“. Obvykle jsou považováni za excentriky, nekonformisty, blázny bojující proti všemu a všem, násilníky, extremisty a teroristy. Jedná se však především o příslušníky různých subkultur.
Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech v několika významech ve společenských vědách. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Stejně tak je používán i ve významu kontrakultura, tedy subkultura negující některé hodnoty dominantní kultury a vstupující s ní do konfliktu. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 1947 Gordon: „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince.“ Podle Gordona je subkulturou jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. F. H. Tenbruck prosazoval, aby termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura“, čímžby byla lépe vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl.

 

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Možnosti stáží v Centru pro lidská práva a demokracii

  

Centrum pro lidská práva a demokracii nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku.

 

Předmětem stáží je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí a dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

více informací >>

Tréninkový kurz v Maďarsku: One Step Ahead

 Tento projekt se věnuje otázce podnikavosti a podnikání mladých lidí. Cílem je zlepšit sociální a komunikační schopnosti pracovníků s mládeží a povzbuzení k využívání improvizačního divadla jako inovativní metody pro zvýšení podnikavosti mládeže.

 

více informací >>

Setkání pamětníků a historiků

 Přijďte si připomenout události, které se staly před padesáti lety, společně s pamětníky a historiky, kteří se událostmi roku 1968 zabývají. Pokud máte nějaké dokumenty, noviny a další vzpomínky na tuto dobu, přineste je na tento večer s sebou.

více informací >>

Projekt v Řecku: Step Up

 Chcete se naučit efektivní a nenásilné komunikaci pro každodenní situace? Zapojit se do vytváření otevřené a tolerantní Evropy? Přijďte překonat své strachy a stereotypy a pomozte postavit mosty napříč různými kulturami!

více informací >>