Navigace:
>>
>>
Subkultury

Subkultury

Charakter subkultur
• Subkultury jsou charakteristické zejména pro mladéž (většina subkultur bývá generační záležžitostí).
• Subkultury tvoří přirozené prostředí na pozadí vrstevnických skupin.
• Subkultury poskytují dočasný azyl v období vnitřního hledání jedince.
• V subkulturách vzniká ideové paradigma, v nìmž si jedinec utváří hodnoty, postoje a vztahy k okolnímu světu a k sobě samému.

Squateři, graffiťáci, skejťáci, anarchisti, skinheadi, technaři, neonacisti, hooligans, hippies, rastafariáni a satanisti jsou názvy pro skupiny převážně mladých lidí, kteří se svým životním stylem a hodnotami odlišují od ostatních „nezasvěcených, konformních a konzumních“ lidí – „normálů“. Obvykle jsou považováni za excentriky, nekonformisty, blázny bojující proti všemu a všem, násilníky, extremisty a teroristy. Jedná se však především o příslušníky různých subkultur.
Přesná definice pojmu subkultura zatím nebyla vytvořena. Pojem byl poprvé použit ve 40. letech v několika významech ve společenských vědách. Obvykle bývá vymezován pro označení dílčí kategorie uvnitř širší kultury. Stejně tak je používán i ve významu kontrakultura, tedy subkultura negující některé hodnoty dominantní kultury a vstupující s ní do konfliktu. Zřejmě nejstarší definici pojmu subkultura vytvořil v roce 1947 Gordon: „pododdělení národní kultury, složené z kombinace sociálně situačních složek, jako je třídní status, etnický původ, městské nebo venkovské osídlení a náboženská příslušnost, které tvoří svou kombinací fungující jednotu, jež integračně upevňuje na ní se podílející jedince.“ Podle Gordona je subkulturou jakékoliv společenství lidí, charakterizované určitými společnými znaky uvnitř vyššího celku. F. H. Tenbruck prosazoval, aby termín subkultura byl nahrazen pojmem „dílčí kultura“, čímžby byla lépe vyjádřena kulturní sounáležitost mládeže s celou společností. T. H. Holmes (1988) stručně a výstižně subkulturu definuje jako skupinu, která je součástí širší kultury, ale má své odlišné normy, hodnoty a životní styl.

 

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Šumperkem doslova proběhl první ročník ŠumpeRUNu

Vůbec první ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost je za námi. Tři stovky dospělých a téměř dvě stovky dětí běžely první červnovou neděli historickým centrem města. Absolutním vítězem na 10 km dlouhé trati se stal Marek Minář.

FOTO: sumperk.cz - zdroj MAWA foto

více informací >>

Šumperk – město budoucnosti

Pouliční lampy, které nastavují intenzitu světla dle potřeby, nádoby na odpad, jež hlásí, kdy jsou přeplněné, chytré lavičky, na nichž si můžete dobít mobil a vyřídit e-maily. I takto může vypadat město budoucnosti. Šumperk nezůstává pozadu, konceptem chytrých měst, tzv. Smart City, se zabývala na svém prvním jednání pracovní skupina Smart Šumperk City, jejímž iniciátorem se stal šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

 

více informací >>

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

 

více informací >>