Navigace:
>>
Sociální skupiny

Sociální skupiny

SOCIÁLNÍ SKUPINA 
- seskupení 2 a více lidí spojených cílem, činností, zájmem
- jsou součástí sociální struktury, jsou to stabilní sociální útvary
- navenek vystupují jednotně, vznikají tam pevné vztahy, mají vlastní identitu, kulturu, normy

- diferenciace rolí a pozic: 
a) vertikální – nadřízenost a podřízenost (ředitel-učitel-žáci)
b) horizontální – dělba práce v rámci skupiny, všichni jsou si rovni, ale každý dělá něco jiného
- systém hodnot a norem si skupina tvoří sama nebo jsou dány zvnějšku
- systém sankcí = soustava prostředků, kterými skupina posiluje dodržování skupinových norem
a) pozitivní – odměna, vyznamenání, ocenění
b) negativní – trest za porušení norem či hodnot

- Dělení skupin: 
1. podle způsobu vzniku 
a) formální
- jsou zde předem daná pravidla (zvenčí), předpisy a řády, rozdělení pravomocí a pozic, vztah podřízenosti a nadřízenosti, členové se znají, mají stejné zájmy, potřeby př. armáda, škola

b) neformální
- často vznikají spontánně, pravidla si určují jednotlivci, neformální až emocionální vztahy, velmi osobní, př. rodina, kroužky

2. Podle vnitřních znaků skupin: 
a) primární
- malé skupiny s intimními vztahy a osobním kontaktem, mezi členy jsou důvěrné vztahy
- základním motivem je uspokojení vztahů a činnosti
- prvotní místo setkání s kulturou
- jsou relativně dlouhodobé, jedinec se angažuje svou osobností
- tento pojem zavedl americký sociolog C. H. Cooley roku 1902
- patří zde: rodina = základní typ, sousedství, parta

b) sekundární
- pojem zavedl ve 20- letech 20. století E.W. Burgess
- větší skupina (nad 30 lidí), méně osobní vztahy
- krátkodobé trvání , vytváří se za určitým cílem, pak zaniká
- vykonává pouze dané role a pozice, nejsou zde intimní vztahy
- formálně strukturována, jsou zde pravidla formálního styku, komunikace (ví, jak se má chovat a co dělat)

- dělení: 
1) ASOCIACE
-formální skupina, relativně dlouhodobého trvání, členství je:
a) dobrovolné (pracovní skupina, kluby, organizace, politické strany,…)
b) nedobrovolné (věznice z pohledy vězně, armáda z pohledu vojáka neprofesionála,…)
c) faktické- člověk se stává členem, aniž by o to usiloval (křest v dětství)

2) ETNICKÉ SKUPINY
-faktické členství, nelze ovlivnit, kde se např. narodí, specifický typ

3) SPOLEČENSKÉ TŘÍDY A VRSTVY
-v pozitivním smyslu jde o základní členění společnosti na třídy a vrstvy, v negativním smyslu z hlediska nerovnosti

3. Dle velikosti: 
a) malá skupina – 2-30, 2 členové = dyáda
b) velká skupina – nad 50 členů

4. Ostatní: 
a) vlastní – skupina, do níž patříme
b) referenční - skupina, do které chceme patřit
c) In-Group - skupina vymezena slovem MY, jedinec se s ní ztotožňuje.
d) Out-Group - slovo ONI, jedinec se z ní vyčleňuje , v protikladech in-group

SOCIÁLNI KATEGORIE 
- Jedinci, kteří mají alespoň jeden společný znak, vůbec se nemusí znát, ale očekává se od nich, že na určité podměty budou reagovat stejně
- Př. studenti, zaměstnanci (studenti budou protestovat proti školnému, zaměstnanci budou protestovat proti snížení platů,…)
je

SPOLEČENSKÁ SKUPINA
1) v nejširším smyslu jde o jakékoliv seskupení lidí (mládež, národ, třída,…)
2) ve významu sociální kategorie je to seskupení lidí, kteří mají aspoň jeden společný znak (zaměstnanci,…)
3) sociální agregát = seskupení lidí spojených pouze fyzickou blízkosti, prostorově (lidi co bydlí v jednom paneláku a neznají se jménem, první den na VŠ se setkáme s nějakými dalšími studenty na 1. přednášce,…
4) skupiny ve vlastním slova smyslu
-interakce mezi členy skupiny (komunikují, vzájemně na sebe působí,…)
-existuje zde komunikační síť, přenos informací
-společný cíl, společná činnost
-existence sociálních společenských vztahů


SOCIÁLNÍ AGREGÁT
- náhodné seskupení osob, narozdíl od skupiny nemá pevnou strukturu, konkrétním případem je dav

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Šumperkem doslova proběhl první ročník ŠumpeRUNu

Vůbec první ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost je za námi. Tři stovky dospělých a téměř dvě stovky dětí běžely první červnovou neděli historickým centrem města. Absolutním vítězem na 10 km dlouhé trati se stal Marek Minář.

FOTO: sumperk.cz - zdroj MAWA foto

více informací >>

Šumperk – město budoucnosti

Pouliční lampy, které nastavují intenzitu světla dle potřeby, nádoby na odpad, jež hlásí, kdy jsou přeplněné, chytré lavičky, na nichž si můžete dobít mobil a vyřídit e-maily. I takto může vypadat město budoucnosti. Šumperk nezůstává pozadu, konceptem chytrých měst, tzv. Smart City, se zabývala na svém prvním jednání pracovní skupina Smart Šumperk City, jejímž iniciátorem se stal šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

 

více informací >>

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

 

více informací >>