Navigace:
>>
>>
>>
Rozvázání pracovního poměru

Rozvázání pracovního poměru

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době / 29.03.2016

Snadné rozvázání pracovního poměru bez udání důvodů, které je možné jak ze strany zaměstnance, tak zaměstnavatele.

Více informací >>

Okamžité zrušení pracovního poměru / 29.03.2016

Ukončit pracovní poměr tímto způsobem je možné pouze z vyjímečných důvodů, které jsou přesně vymezeny v Zákoníku práce. Nastává okamžikem doručení druhé straně.

Více informací >>

Dohoda o rozvázání pracovního poměru / 29.03.2016

Dohoda musí být sepsána písemně a musí v ní být uvedeno, ke kterému dni končí pracovní poměr.

Více informací >>Vložil/a: Martina Janků, březen 2016

Jakým způsobem lze ukončit pracovní poměr? / 29.03.2016

Na základě právního úkonu

Uplynutím doby

Smrtí zaměstnance

...

 

Více informací >>Vložil/a: Martina Janků, březen 2016

Výpověď z pracovního poměru / 29.03.2016

Když podává výpověď zaměstnanec

Když podává výpověď zaměstnavatel

...

Více informací >>Vložil/a: Martina Janků, březen 2016

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Možnosti stáží v Centru pro lidská práva a demokracii

  

Centrum pro lidská práva a demokracii nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku.

 

Předmětem stáží je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí a dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

více informací >>

Tréninkový kurz v Maďarsku: One Step Ahead

 Tento projekt se věnuje otázce podnikavosti a podnikání mladých lidí. Cílem je zlepšit sociální a komunikační schopnosti pracovníků s mládeží a povzbuzení k využívání improvizačního divadla jako inovativní metody pro zvýšení podnikavosti mládeže.

 

více informací >>

Setkání pamětníků a historiků

 Přijďte si připomenout události, které se staly před padesáti lety, společně s pamětníky a historiky, kteří se událostmi roku 1968 zabývají. Pokud máte nějaké dokumenty, noviny a další vzpomínky na tuto dobu, přineste je na tento večer s sebou.

více informací >>

Projekt v Řecku: Step Up

 Chcete se naučit efektivní a nenásilné komunikaci pro každodenní situace? Zapojit se do vytváření otevřené a tolerantní Evropy? Přijďte překonat své strachy a stereotypy a pomozte postavit mosty napříč různými kulturami!

více informací >>