Navigace:
>>
>>
Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy

POMŮCKA PRO ŘEDITELE ŠKOL PŘI TVORBĚ ŠKOLNÍHO ŘÁDU / 08.10.2015

MŠMT - logoMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává pomůcku určenou ředitelům škol jako obecné doporučení, které má usnadnit proces tvorby školního řádu, jenž by splňoval nároky na funkčnost, úplnost a vnitřní konzistenci a byl konformní s obecně závaznými právními předpisy. Pomůcka je společná pro všechny druhy škol s tím, že některá témata jsou využitelná pouze pro některé druhy škol. Nejedná se o závazný předpis nebo nařízení.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/pomucka-pro-reditele-skol-pri-tvorbe-skolniho-radu

MINISTRYNĚ VALACHOVÁ SPUSTILA PLATFORMU ETINED / 01.10.2015

Etined 5Praha, 1. října 2015 – Ministryně školství Kateřina Valachová a generální ředitelka pro demokracii Rady Evropy Snežana Samardžić-Marković dnes oficiálně spustily Panevropskou platformu pro etiku, transparentnost a bezúhonnost ve vzdělávání (ETINED) Rady Evropy.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-valachova-spustila-platformu-etined

ČŠI PŘEDSTAVILA SYSTÉM INSPEKČNÍHO HODNOCENÍ NIQES / 01.10.2015

Konference k NIQES

Praha, 1. října 2015 – Česká školní inspekce dnes představila na závěrečné celostátní konferenci projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR (NIQES). Konferenci uvedli ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a pověřený náměstek ministryně školství pro řízení sekce operačních programů Václav Velčovský.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/csi-predstavila-system-inspekcniho-hodnoceni-niqes

RVP pro speciální vzdělávání / 11.08.2015

Rámcový vzdělávací program pro speciální vzdělávání je programový dokument konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikující klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezující věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, srpen 2015
Zdroj: http://www.icm.cz/oblasti/vzdelavani-v-cr/ramcove-vzdelavaci-programy

RVP pro předškolní vzdělávání / 27.08.2014

Rámcové vzdělávácí programy jsou programové dokumenty konkretizují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

VYMYSLI VIDEO PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A VYHRAJ ZÁJEZD DO BRUSELU!

Štve Tě, když jsou lidé slepí k násilí páchanému na ženách? Chceš udělat něco pro to, aby se to změnilo? Dokážeš být kreativní a oslovit lidi? Navrhni koncept videa, který bude upozorňovat na problém násilí na ženách a pošli ho do soutěže! Podpoř dobrou věc a vyhraj zájezd do Bruselu!

více informací >>

SVĚTOVÁ BANKA NABÍZÍ PLACENÉ STÁŽE!

Zajímá Tě rozvojová pomoc a udržitelnost životního prostředí? Chceš si vyzkoušet práci v mezinárodní instituci? Světová banka nabízí studentům placené stáže ve Washingtonu - přihlášku můžeš podat právě teď!

více informací >>

Stáž v České rozvojové agentuře

Stáž u ČRA

Zajímáš se aktivně o problematiku rozvoje a humanitární pomoci? Česká rozvojová agentura právě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty pro agendu zabývající se koordinací zahraniční rozvojové spolupráce poskytované Českou republikou.

více informací >>

Otevřená věda nabízí stáže pro středoškoláky

I na střední škole je možné získat stáž. Jednou z možností je program Otevřená věda konaný pod záštitou Akademie věd ČR.

více informací >>