Navigace:
>>
Karty ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC - prodej v Šumperku na počkání

Karty ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC - prodej v Šumperku na počkání

Průkazy ISIC, ITIC a IYTC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta, učitele a mládežníka. Vystavíme vám je v našem ICM na počkání.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad, prokazující statut studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Na držitele čeká velké množství výhISIC studentod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích světa, takže jej můžete uplatnit dohromady na více než 125 000 místech,  a z toho na Vás přes 2 700 slev čeká jen v ČR.  Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií. Cena průkazu je 300 Kč.

ISIC SCHOLAR je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Cena průkazu je 350 Kč.

ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profeITIC - učitelse. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Nárok na průkaz mají pedagogičtí (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pomaturitní studium atd.), resp. akademičtí (VŠ) pracovníci, kteří učí minimálně na půl úvazku a mají smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho školního roku, přičemž škola, na které vyučují, je schválena ministerstvem školství. ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO, která posiluje význam karty jako nástroje ve vzdělávání akademických pracovníků. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association. Cena průkazu je 350 Kč.

IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní průkaz mládeže. Platí ve 130 zemích světa a svýIYTC - mládežm držitelům přináší spoustu super benefitů a slev! S kartou IYTC máte možnost získat i celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč. K získání tohoto průkazu nemusíte studovat, stačí, aby vám bylo méně než 26 let a můžete využívat studentských výhod! IYTC karta je určena všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení průkazu nepřekročí 26 let). Cena průkazu je 350 Kč.Základní platnost
všech typů průkazů je 16 měsíců – od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení. V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými kartami ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.

V případě zájmu o vystavení karty si vezměte sebou žádost o vydání karty potvrzenou vaší školou, doklad totožnosti, pasovou fotografii a poplatek 350 Kč.

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

VYMYSLI VIDEO PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A VYHRAJ ZÁJEZD DO BRUSELU!

Štve Tě, když jsou lidé slepí k násilí páchanému na ženách? Chceš udělat něco pro to, aby se to změnilo? Dokážeš být kreativní a oslovit lidi? Navrhni koncept videa, který bude upozorňovat na problém násilí na ženách a pošli ho do soutěže! Podpoř dobrou věc a vyhraj zájezd do Bruselu!

více informací >>

SVĚTOVÁ BANKA NABÍZÍ PLACENÉ STÁŽE!

Zajímá Tě rozvojová pomoc a udržitelnost životního prostředí? Chceš si vyzkoušet práci v mezinárodní instituci? Světová banka nabízí studentům placené stáže ve Washingtonu - přihlášku můžeš podat právě teď!

více informací >>

Stáž v České rozvojové agentuře

Stáž u ČRA

Zajímáš se aktivně o problematiku rozvoje a humanitární pomoci? Česká rozvojová agentura právě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty pro agendu zabývající se koordinací zahraniční rozvojové spolupráce poskytované Českou republikou.

více informací >>

Otevřená věda nabízí stáže pro středoškoláky

I na střední škole je možné získat stáž. Jednou z možností je program Otevřená věda konaný pod záštitou Akademie věd ČR.

více informací >>