Navigace:
>>
Karty ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC - prodej v Šumperku na počkání

Karty ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC - prodej v Šumperku na počkání

Průkazy ISIC, ITIC a IYTC jsou jediné celosvětově uznávané doklady prokazující status studenta, učitele a mládežníka. Vystavíme vám je v našem ICM na počkání.

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad, prokazující statut studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Na držitele čeká velké množství výhISIC studentod po celém světě. ISIC je platný ve 130 zemích světa, takže jej můžete uplatnit dohromady na více než 125 000 místech,  a z toho na Vás přes 2 700 slev čeká jen v ČR.  Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a to již více než 60 let! Pro studenty základních škol existuje speciální varianta ISIC Scholar. Dolní ani horní věková hranice pro získání průkazu ISIC není stanovena. Průkaz ISIC tedy může být vystaven i studentovi staršímu 26 let v případě, že je zapsán do studia denní formy, stejně tak i studentům primy osmiletých gymnázií. Cena průkazu je 300 Kč.

ISIC SCHOLAR je speciální průkaz pro žáky základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO. Cena průkazu je 350 Kč.

ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profeITIC - učitelse. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času. Nárok na průkaz mají pedagogičtí (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, pomaturitní studium atd.), resp. akademičtí (VŠ) pracovníci, kteří učí minimálně na půl úvazku a mají smlouvu uzavřenou na dobu minimálně jednoho školního roku, přičemž škola, na které vyučují, je schválena ministerstvem školství. ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO, která posiluje význam karty jako nástroje ve vzdělávání akademických pracovníků. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association. Cena průkazu je 350 Kč.

IYTC neboli „International Youth Travel Card“ je mezinárodní průkaz mládeže. Platí ve 130 zemích světa a svýIYTC - mládežm držitelům přináší spoustu super benefitů a slev! S kartou IYTC máte možnost získat i celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč. K získání tohoto průkazu nemusíte studovat, stačí, aby vám bylo méně než 26 let a můžete využívat studentských výhod! IYTC karta je určena všem, kteří jsou pořád dost mladí na to, aby si užívali života. Jedinou podmínkou pro její získání je věk (v den vystavení průkazu nepřekročí 26 let). Cena průkazu je 350 Kč.Základní platnost
všech typů průkazů je 16 měsíců – od prvního září jednoho roku do konce prosince roku následujícího. Všechny karty, vydané v rámci tohoto cyklu, mají tedy stejnou platnost, bez ohledu na termín vystavení. V období září až prosinec se tak můžete setkat s platnými kartami ze dvou období, vydávají se však již jen karty s novou platností.

V případě zájmu o vystavení karty si vezměte sebou žádost o vydání karty potvrzenou vaší školou, doklad totožnosti, pasovou fotografii a poplatek 350 Kč.

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Možnosti stáží v Centru pro lidská práva a demokracii

  

Centrum pro lidská práva a demokracii nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku.

 

Předmětem stáží je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí a dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

  • Mezinárodní trestní spravedlnost
  • Evropský systém ochrany lidských práv
  • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
  • Česká republika a lidská práva

více informací >>

Tréninkový kurz v Maďarsku: One Step Ahead

 Tento projekt se věnuje otázce podnikavosti a podnikání mladých lidí. Cílem je zlepšit sociální a komunikační schopnosti pracovníků s mládeží a povzbuzení k využívání improvizačního divadla jako inovativní metody pro zvýšení podnikavosti mládeže.

 

více informací >>

Setkání pamětníků a historiků

 Přijďte si připomenout události, které se staly před padesáti lety, společně s pamětníky a historiky, kteří se událostmi roku 1968 zabývají. Pokud máte nějaké dokumenty, noviny a další vzpomínky na tuto dobu, přineste je na tento večer s sebou.

více informací >>

Projekt v Řecku: Step Up

 Chcete se naučit efektivní a nenásilné komunikaci pro každodenní situace? Zapojit se do vytváření otevřené a tolerantní Evropy? Přijďte překonat své strachy a stereotypy a pomozte postavit mosty napříč různými kulturami!

více informací >>