Navigace:
>>
>>
>>
Práce v zemích EU/EHP a Švýcarsku

Práce v zemích EU/EHP a Švýcarsku

Co je to Europass? / 29.03.2016

Europass je soubor dokumentů, které usnadňují transparentnost kvalifikací a kompetencí, a zlepšují tak profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Více informací >>Vložil/a: Martina Janků, březen 2016

Informace o pracovních podmínkách v jednotlivých zemích EU / 20.08.2014

Přehledně zpracované informace o pracovních podmínkách v jednotlivých zemích EU naleznete na portálu EURES, který je dostupný z těchto odkazů...

Více informací >>

Internetový slovník ulehčující tvorbu dokumentu Europass v cizím jazyce / 08.08.2014

Na adresách www.skills-translator.net a www.disco-tools.eu je zpřístupněn Slovník dovedností a kompetencí (Dictionary of skills and ompetencies - DISCO). Tento webový portál obsahuje termíny související s výkonem jednotlivých povolání v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, maďarštině, litevštině a švédštině.

Více informací >>

Obecné informace o práci v zemích EU, EHP a Švýcarsku / 31.03.2014

Jaké informace zde najdete: Dokumenty s sebou, Pracovní povolení, Povolení k pobytu, Zdravotní a sociální pojištění, Uznávání kvalifikace, Finance, daně, Řidičský průkaz, Bydlení a kde hledat

Více informací >>

Služba EURES v zemích EU, EHP a Švýcarsku / 25.03.2014

Úřady práce se po připojení České republiky k Evropské unii staly součástí sítě EURES, jejímž základním posláním je usnadňovat mezinárodní mobilitu pracovních sil.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018

Umělci mohou nyní žádat o stipendium Ministerstva kultury na tvůrčí nebo studijní účely v oblastech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky je 3. dubna 2018.

více informací >>

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

Velvyslanectví logo

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu informuje o možnosti studijní stáže v průběhu roku 2018.

více informací >>

Nabídka stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvojměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-21.12.2018. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

více informací >>