Navigace:
>>
Občan a společnost

Občan a společnost

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Ústava ČR 
Portál veřejné správy 
Stránky pražského hradu a prezidenta ČR 
Zákony ČR online 
Listina základních práv a svobod 


POLITICKÝ SYSTÉM ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Vláda ČR 
Nejvyšší soud ČR 
Nejvyšší správní soud ČR 
Krajské soudy 
Okresní soudy 
Nejvyšší státní zastupitelství ČR 
Volby 

a) Zákonodárná moc:
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Výbory, komise a delegace 
Parlamentní kluby, senátorské kluby 

b) Výkonná moc: 
Prezident republiky 
Vláda ČR 

c) Soudní moc: 
Oficiální web ČR - veškeré info o zemi 
Ústavní soud 
Nejvyšší správní soud 
KRAJSKÉ SOUDY 
OKRESNÍ SOUD - info 
OKRESNÍ SOUDY - seznam 
Nejvyšší státní zastupitelství - info 
Nejvyšší státní zastupitelství 

OBČAN A STÁT
Církve a náboženské společnosti 
Neziskové organizace 
Městský úřad Šumperk 
Policie ČR 
Sociální pojištění 
Státní sociální podpora 
Peněžitá pomoc v mateřství 
Bydlení 
Náhradní rodinná péče 
Banky 
Zdravotní pojišťovny 
Česká daňová správa 
Finanční úřady 


DALŠÍ SLUŽBY
Telefónica O2 Czech republic, a.s. 
Vodafone 
Knihovny 
Informační centra pro mládež 
Turistická informační centra 


Seznam největších inzertních novin: 
ANNONCE 
RISK 
AVÍZO 
PROFIT 
INZERT

Galerie Harfa věnuje 316 100 korun Klokánkům / 19.10.2015

Harfandění 2015Ve čtvrtek 3. září 2015 pořádala Galerie Harfa společně s Městskou částí Praha 9 již 3. ročník benefičního běhu pro dobrou věc s názvem Harfandění. Na start běhu se postavilo 528 účastníků, díky kterým se podařila vybrat částka ve výši 316 100 korun pro Klokánky. Akci podpořila i řada známých českých osobností. 

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: TZ

Seznamte se s pojištěním / 19.10.2015

Zábavně o pojištění se Simonou Babčákovou - NN pojišťovna a penzijní společnost připravila sérii vzdělávacích videí, která napomohou široké veřejnosti s orientací v problematice pojištění.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: Native PR

Náhradní rodinná péče - základní informace / 19.10.2015

V případě, že dítě nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, je třeba řešit jeho situaci umístěním do náhradní výchovné péče. Nejoptimálnějším řešením je pak náhradní rodinná výchova, která má vždy přednost před výchovou ústavní.

Náhradní výchova je uskutečňována formou:

  • náhradní rodinné péče (tzv. péče jiné osoby, osvojení neboli adopce, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnictví);
  • ústavní péče (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kojenecké ústavy, dětské domovy pro děti do tří let věku, dětská centra, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy pro osoby se zdravotním postižením).

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: http://www.adopce.com/

Charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv otevírá svůj 6. ročník / 19.10.2015

5.000.000 Kč pro dětský úsměvSíť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě zahajuje již 6. ročník charitativního projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Zakoupíte-li ve dnech od 21. do 25. září 2015 v jakékoliv prodejně ROSSMANN výrobky označené logem smajlíka „ROSSMANN POMÁHÁ“, pomůžete kriticky nemocným novorozencům, dětem vyžadujícím okamžitou pomoc či autistickým a handicapovaným dětem z celé České republiky. Během předchozích ročníků se na podporu vybraných projektů podařilo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 30 799 566 Kč.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: TZ

Výzva pro firmy se zájmem o účast v podnikatelské misi do Ruské federace (termín přihlášek do 30. 10 / 15.10.2015

Náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce zahraničních vztahů Ing. Jaroslava Beneš Špalková a výkonný ředitel komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust zvou české firmy, které mají zájem o vývoz potravin, nápojů a zemědělských technologií na ruský trh k účasti v podnikatelské misi do Ruské federace (Krasnodar) ve dnech 23. až 26. listopadu 2015.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: www.eagri.cz

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Další kola přijímacího řízení na vysoké školy

Některé vysoké školy ještě stále přijímají uchazeče. Využívají volnou kapacitu oborů, které se dosud zcela nenaplnily. Například teologické, filozofické a také technické.

více informací >>

DROGY A ALKOHOL NA FESTIVALECH? Pozor na jejich kombinaci!

Období léta a s ním s probíhající festivaly jsou spojeny se hudbou, tancem a neopakovatelnou atmosférou. K pocitům uvolnění a svobody, které účastníci na těchto akcí prožívají, bývá často nápomocen alkohol, stále častěji i drogy. Mezi nejčastěji užívané drogy patří marihuana, pervitin a extáze.

více informací >>

Výzkum: Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu

Seznamte se s monografií “Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám“, kterou vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

více informací >>

Girls in STEM - školení pro budoucí kodérky

Jste nadšené do nových technologií a máte chuť se naučit něco nového? Na letním kurzu se naučíte kódovat a na konci kurzu už si stvoříte třeba vlastní webovku!

 

více informací >>