Literatura

Literatura / 12.10.2015

  • VLASTIMILA HRADECKÁ A ILJA HRADECKÝ. Bezdomovectví - Extrémní vyloučení. [s.l.] : Naděje, 1996. Dostupné online. ISBN 80-902292-0-4. S. 107.
  • ILJA HRADECKÝ. Národní zprava o bezdomovství v České republice 2005. [s.l.] : Naděje, 2005. Dostupné online.
  • ŠTĚCHOVÁ, M. LUPTÁKOVÁ, M. KOPOLDOVÁ, B.. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie.. [s.l.] : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. Dostupné online. ISBN 978-80-7338-069-4. S. 112.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Bezdomovectví - literatura / 21.03.2014

Zde naleznete tištěné publikace a internetové odkazy, které se vztahují k problematice bezdomovectví.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Další kola přijímacího řízení na vysoké školy

Některé vysoké školy ještě stále přijímají uchazeče. Využívají volnou kapacitu oborů, které se dosud zcela nenaplnily. Například teologické, filozofické a také technické.

více informací >>

DROGY A ALKOHOL NA FESTIVALECH? Pozor na jejich kombinaci!

Období léta a s ním s probíhající festivaly jsou spojeny se hudbou, tancem a neopakovatelnou atmosférou. K pocitům uvolnění a svobody, které účastníci na těchto akcí prožívají, bývá často nápomocen alkohol, stále častěji i drogy. Mezi nejčastěji užívané drogy patří marihuana, pervitin a extáze.

více informací >>

Výzkum: Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu

Seznamte se s monografií “Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám“, kterou vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

více informací >>

Girls in STEM - školení pro budoucí kodérky

Jste nadšené do nových technologií a máte chuť se naučit něco nového? Na letním kurzu se naučíte kódovat a na konci kurzu už si stvoříte třeba vlastní webovku!

 

více informací >>