Literatura

Literatura / 12.10.2015

  • VLASTIMILA HRADECKÁ A ILJA HRADECKÝ. Bezdomovectví - Extrémní vyloučení. [s.l.] : Naděje, 1996. Dostupné online. ISBN 80-902292-0-4. S. 107.
  • ILJA HRADECKÝ. Národní zprava o bezdomovství v České republice 2005. [s.l.] : Naděje, 2005. Dostupné online.
  • ŠTĚCHOVÁ, M. LUPTÁKOVÁ, M. KOPOLDOVÁ, B.. Bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie.. [s.l.] : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2008. Dostupné online. ISBN 978-80-7338-069-4. S. 112.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Bezdomovectví - literatura / 21.03.2014

Zde naleznete tištěné publikace a internetové odkazy, které se vztahují k problematice bezdomovectví.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018

Umělci mohou nyní žádat o stipendium Ministerstva kultury na tvůrčí nebo studijní účely v oblastech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky je 3. dubna 2018.

více informací >>

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

Velvyslanectví logo

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu informuje o možnosti studijní stáže v průběhu roku 2018.

více informací >>

Nabídka stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvojměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-21.12.2018. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

více informací >>