Legislativa

LEGISLATIVA V ČR / 13.10.2015

Proti všem formám násilí chrání náš právní řád oběť násilného jednání především   Ústavou č. 1/1993Sb. a Listinou základních práv a svobod č. 2/1993SB., ale dále zákonem trestním č. 40/2009 Sb.v platném znění, dále přestupkový zákon č.200/1990Sb.v platném znění a zákon o soudnictví ve věcech mládeže č. 218/2003 Sb., zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění, jakož i některá ustanovení o vykázání ze společně obývaného obydlí dle policejního zákona a nebo předběžná opatření o zákazu vstupu do společného obydlí dle občanského soudního řádu.
K jakým trestním činům může docházet v domácnosti podle zákona trestního  č. 40/2009 Sb.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: http://rosa-os.cz/informace-pro-zeny/legislativa-v-cr/

Domácí násilí - Ostatní právní předpisy / 21.03.2014

 Zde naleznete Listinu základních práv a svobod a Trestní zákoník v ČR.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Fotosoutěž pro amatérské fotografy

Fotosoutěž 2018

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 10. ročník fotosoutěže. Letošní téma navazuje na Evropský rok kulturního dědictví.

Prohledejte své archivy a podělte se s ostatními o své zdokumentované zážitky s kulturním dědictvím Evropy! 13 vítězných fotografií uveřejníme v kalendáři DZS pro rok 2019.

více informací >>

Studentská soutěž

Academia nakladatelství

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice.

více informací >>

Registrace do soutěže Středoškolák roku 2018 je spuštěna

StředoÅ¡kolák rokuPrávě začíná registrace do prestižní soutěže pro středoškoláky a středoškolačky. Porota vybere 65 nejlepších mladých lidí, kteří mimo školu pracují na odborných projektech, účastní se souteží, dělají online kurzy či dobrovolničí.

více informací >>

ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE #MYSOCIALRIGHTS O NEJLEPŠÍ FOTKY S TÉMATEM SOCIÁLNÍ PRÁV V EVROPĚ!

Co pro Tebe znamenají pojmy jako rovné příležitosti, férové pracovní podmínky nebo třeba inkluze? Ukaž to fotkou! Vyfoť až tři snímky s tématikou sociálních práv v Evropě a pošli je do soutěže #MySocialRights Photo Competition! Vyhraj účast na akci European Youth Event ve Štrasburku a jízdenky na vlak po celé Evropě!

více informací >>