Registrace politické strany či hnutí / 02.09.2015

Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy. Právní úprava nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím (dále jen „strany a hnutí"). Založení, pravidla fungování a možnosti zrušení politických stran upravuje zákon o politických stranách č. 424/1991 Sb.

 

Kdo a jak?

Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let, kteří vytvoří tzv. přípravný výbor. Členy stran a hnutí mohou být též pouze státní občané České republiky starší 18 let; občan však může být členem jen jedné strany nebo hnutí.

 

Jak a kam?

Podat písemný návrh na registraci strany a hnutí poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, Náměstí Hrdinů č. 3, 140 21 Praha 4.

Návrh na výmaz, oznámení o zrušení či návrh na registraci změny stanov strany a hnutí se podává též odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

 

Co je potřeba?

 • písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru, podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat
 • petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu
 • stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.

 

Stanovy politické strany nebo politického hnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

 • název a zkratku strany nebo hnutí
 • sídlo
 • programové cíle
 • práva a povinnosti členů
 • ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny, zejména vymezení rozsahu, v němž mohou ve prospěch strany majetek nabývat, hospodařit a nakládat s ním, popřípadě nabývat jiná majetková práva, a rozsahu, v němž mohou jednat a zavazovat se jménem strany
 • orgány včetně orgánů statutárních, rozhodčích a revizních, způsob jejich ustavování a vymezení jejich oprávnění
 • způsob, jakým statutární orgány jednají a podepisují, zda a v jakém rozsahu mohou činit právní úkony jménem strany a hnutí i jiní členové či pracovníci
 • zásady hospodaření
 • způsob stanovení členských příspěvků, mají-li členové strany a hnutí uloženu povinnost platit členské příspěvky
 • způsob naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení strany a hnutí, pokud tento zůstatek nepřipadne státu.

 

Podrobnější informace o registraci politické strany či hnutí naleznete ZDE.

 

SEZNAM politických stran a hnutí

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Fotosoutěž pro amatérské fotografy

Fotosoutěž 2018

Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje 10. ročník fotosoutěže. Letošní téma navazuje na Evropský rok kulturního dědictví.

Prohledejte své archivy a podělte se s ostatními o své zdokumentované zážitky s kulturním dědictvím Evropy! 13 vítězných fotografií uveřejníme v kalendáři DZS pro rok 2019.

více informací >>

Studentská soutěž

Academia nakladatelství

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., divize Nakladatelství Academia, vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice.

více informací >>

Registrace do soutěže Středoškolák roku 2018 je spuštěna

StředoÅ¡kolák rokuPrávě začíná registrace do prestižní soutěže pro středoškoláky a středoškolačky. Porota vybere 65 nejlepších mladých lidí, kteří mimo školu pracují na odborných projektech, účastní se souteží, dělají online kurzy či dobrovolničí.

více informací >>

ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE #MYSOCIALRIGHTS O NEJLEPŠÍ FOTKY S TÉMATEM SOCIÁLNÍ PRÁV V EVROPĚ!

Co pro Tebe znamenají pojmy jako rovné příležitosti, férové pracovní podmínky nebo třeba inkluze? Ukaž to fotkou! Vyfoť až tři snímky s tématikou sociálních práv v Evropě a pošli je do soutěže #MySocialRights Photo Competition! Vyhraj účast na akci European Youth Event ve Štrasburku a jízdenky na vlak po celé Evropě!

více informací >>