Poruchou příjmu potravy se v roce 2017 léčilo 3 731 pacientů / 08.11.2018

Ústav zdravotnických informací a statistik vydal za rok 2017 statistky, které se týkají osob s poruchami příjmu potravy. Bylo zjištěno, že touto diagnózou trpí celkem 3 731 pacientů, z toho 90 % zaujímají ženy.

Výsledky statistik jsou následující:

Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo téměř 12 % z celkového počtu pacientů léčených pro diagnózu poruchy příjmu potravy (ppp) ve věku 0–14 let, necelých 32 % ve věku 15–19 let a 56 % starších 20 let. Nejvíce pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (114,5 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to 3,1krát více než byl celorepublikový průměr (35,2).

K hospitalizaci v psychiatrických lůžkových zařízeních (psychiatrické léčebny pro děti i dospělé a psychiatrická oddělení ostatních lůžkových zařízení) pro poruchy příjmu potravy došlo celkem ve 454 případech. Téměř 65 % hospitalizací bylo pro diagnózu F50.0 – mentální anorexie, více než 13 % s diagnózou F50.2 – mentální bulimie a téměř 13 % s diagnózou F50.1 – atypická mentální anorexie. Ostatní ze sledovaných diagnóz byly příčinou necelé desetiny hospitalizací pro poruchy příjmu potravy.

Celkový počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy se během sledovaného období zvýšil, a to z 339 hospitalizací v roce 2011 na 454 v roce 2017. Častěji byly hospitalizovány ženy, muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém počtu hospitalizací od 5 % do 10 %.

Nejvíce hospitalizací v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo v roce 2017 evidováno u osob s trvalým bydlištěm v kraji Ústeckém (5,5 hospitalizace na 100 tisíc obyvatel) a Středočeském a Kraji Vysočina (oba po 5,3 hospitalizace).

Během sledovaného období se průměrná ošetřovací doba pohybovala mezi 35–42 dny. V roce 2017 byla při léčení poruch přijímání potravy průměrná ošetřovací doba 41,3 dne a nejdelší průměrnou ošetřovací dobu vyžadovala léčba mentální anorexie dg. F50.0 (46,1 dne).

V roce 2017 tvořily hospitalizace pacientů ve věku do 15 let necelou čtvrtinu z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9. Ve věku 15–19 let bylo 39 % hospitalizací a ve věku 20–29 let byla uskutečněna téměř pětina z celkového počtu těchto hospitalizací.

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Šumperkem doslova proběhl první ročník ŠumpeRUNu

Vůbec první ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost je za námi. Tři stovky dospělých a téměř dvě stovky dětí běžely první červnovou neděli historickým centrem města. Absolutním vítězem na 10 km dlouhé trati se stal Marek Minář.

FOTO: sumperk.cz - zdroj MAWA foto

více informací >>

Šumperk – město budoucnosti

Pouliční lampy, které nastavují intenzitu světla dle potřeby, nádoby na odpad, jež hlásí, kdy jsou přeplněné, chytré lavičky, na nichž si můžete dobít mobil a vyřídit e-maily. I takto může vypadat město budoucnosti. Šumperk nezůstává pozadu, konceptem chytrých měst, tzv. Smart City, se zabývala na svém prvním jednání pracovní skupina Smart Šumperk City, jejímž iniciátorem se stal šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

 

více informací >>

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

 

více informací >>