Poruchou příjmu potravy se v roce 2017 léčilo 3 731 pacientů / 08.11.2018

Ústav zdravotnických informací a statistik vydal za rok 2017 statistky, které se týkají osob s poruchami příjmu potravy. Bylo zjištěno, že touto diagnózou trpí celkem 3 731 pacientů, z toho 90 % zaujímají ženy.

Výsledky statistik jsou následující:

Pacienti, kteří byli léčeni pro tuto diagnózu v daném roce poprvé v životě, tvořili téměř 37 % z celkového počtu těchto pacientů. Z hlediska věkové struktury bylo téměř 12 % z celkového počtu pacientů léčených pro diagnózu poruchy příjmu potravy (ppp) ve věku 0–14 let, necelých 32 % ve věku 15–19 let a 56 % starších 20 let. Nejvíce pacientů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo léčeno ve zdravotnických zařízeních na území Prahy (114,5 pacientů na 100 tisíc obyvatel kraje), a to 3,1krát více než byl celorepublikový průměr (35,2).

K hospitalizaci v psychiatrických lůžkových zařízeních (psychiatrické léčebny pro děti i dospělé a psychiatrická oddělení ostatních lůžkových zařízení) pro poruchy příjmu potravy došlo celkem ve 454 případech. Téměř 65 % hospitalizací bylo pro diagnózu F50.0 – mentální anorexie, více než 13 % s diagnózou F50.2 – mentální bulimie a téměř 13 % s diagnózou F50.1 – atypická mentální anorexie. Ostatní ze sledovaných diagnóz byly příčinou necelé desetiny hospitalizací pro poruchy příjmu potravy.

Celkový počet hospitalizací pro poruchy příjmu potravy se během sledovaného období zvýšil, a to z 339 hospitalizací v roce 2011 na 454 v roce 2017. Častěji byly hospitalizovány ženy, muži se ve sledovaném období podíleli na celkovém počtu hospitalizací od 5 % do 10 %.

Nejvíce hospitalizací v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného kraje bylo v roce 2017 evidováno u osob s trvalým bydlištěm v kraji Ústeckém (5,5 hospitalizace na 100 tisíc obyvatel) a Středočeském a Kraji Vysočina (oba po 5,3 hospitalizace).

Během sledovaného období se průměrná ošetřovací doba pohybovala mezi 35–42 dny. V roce 2017 byla při léčení poruch přijímání potravy průměrná ošetřovací doba 41,3 dne a nejdelší průměrnou ošetřovací dobu vyžadovala léčba mentální anorexie dg. F50.0 (46,1 dne).

V roce 2017 tvořily hospitalizace pacientů ve věku do 15 let necelou čtvrtinu z celkového počtu hospitalizací s diagnózami F50.0–F50.9. Ve věku 15–19 let bylo 39 % hospitalizací a ve věku 20–29 let byla uskutečněna téměř pětina z celkového počtu těchto hospitalizací.

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

více informací >>

Studujte na nejlepších univerzitách světa díky stipendiu manželů Krskových

         Ilustrační fotoNadační fond, jehož zakladateli jsou Martina Krsková a Tomáš Krsek, poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

více informací >>

Slevové karty ISIC, ITIC a ISIC SCHOLAR vystavíme na počkání!

Ať už jste doma nebo v zahraničí využijte možností, které vám nabízí ISIC karta!

V NICM vystavujeme na počkání jednorázové průkazy s fixní platností na jeden školní rok.

ISIC:

K vystavení budete potřebovat potvrzení o studiu, svoji pasovou fotografii, občanský průkaz a poplatek 350 Kč.

ISIC SCHOLAR:

K vystavení budete potřebovat vyplněnou žádost, pasovou fotografii, občanský průkaz zákonného zástupce a poplatek 350 Kč. Potvrzení o studiu ze školy není potřeba.

 

více informací >>