Obchodování s lidmi - literatura / 28.03.2014

Přehled základních dokumentů vztahujících se k oblasti boje proti obchodování s lidmi. Výzkumy a další užitečné materiály mapující problematiku obchodování s lidmi - dostupné zde

 • Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
 • Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování slidmi, zejména se ženami a dětmi doplňující konvenci OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
 • Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 • Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi - Evropská komise Generální ředitelství pro justici, svobodu a bezpečnost, IKSP Praha 2005
 • Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005 - 2007)
 • Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v ČR pro léta 2003 - 2005
 • Výklad pojmu "nucená práce" - stanovisko odboru bezpečnostní politiky, 2005
 • Obchodování se ženami z pohledu České republiky - Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, 2004
 • Výzkum obchodu s lidmi především za účelem nucené práce- Intermundia o.p. s., 2005
 • Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky - IOM, 2005
 • Pilotní výzkum mezi zákazníky komerčních sexuálních služeb ve dvou příhraničních regionech ČR - IOM, 2005
 • Vztah organizovaného zločinu a obchodování s lidmi (cizinci) - Studie ICMPD, 1999 (v aj)
 • Zpráva o obchodování s lidmi za rok 2004 amerického Úřadu pro monitoring a potírání obchodu s lidmi
 • Amended Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • Draft Action Plan on Trafficking in Human Beings z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • EU Organised Crime Report 2005 (v aj)
 • Council Directive 2004/81/EC on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities z 29. dubna 2004 (v aj)

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Možnosti stáží v Centru pro lidská práva a demokracii

  

Centrum pro lidská práva a demokracii nabízí stáže studentům či mladým pracujícím, kteří se zajímají o dění ve světě a lidskoprávní problematiku.

 

Předmětem stáží je pravidelné psaní krátkých článků do Bulletinu Centra a podílení se na dalších aktivitách, jako je organizace konferencí a dalších akcí, tvorba výročních zpráv nebo lidskoprávního blogu.

Stáže se týkají následujících tematických oblastí:

 • Mezinárodní trestní spravedlnost
 • Evropský systém ochrany lidských práv
 • Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
 • Česká republika a lidská práva

více informací >>

Tréninkový kurz v Maďarsku: One Step Ahead

 Tento projekt se věnuje otázce podnikavosti a podnikání mladých lidí. Cílem je zlepšit sociální a komunikační schopnosti pracovníků s mládeží a povzbuzení k využívání improvizačního divadla jako inovativní metody pro zvýšení podnikavosti mládeže.

 

více informací >>

Setkání pamětníků a historiků

 Přijďte si připomenout události, které se staly před padesáti lety, společně s pamětníky a historiky, kteří se událostmi roku 1968 zabývají. Pokud máte nějaké dokumenty, noviny a další vzpomínky na tuto dobu, přineste je na tento večer s sebou.

více informací >>

Projekt v Řecku: Step Up

 Chcete se naučit efektivní a nenásilné komunikaci pro každodenní situace? Zapojit se do vytváření otevřené a tolerantní Evropy? Přijďte překonat své strachy a stereotypy a pomozte postavit mosty napříč různými kulturami!

více informací >>