Obchodování s lidmi - literatura / 28.03.2014

Přehled základních dokumentů vztahujících se k oblasti boje proti obchodování s lidmi. Výzkumy a další užitečné materiály mapující problematiku obchodování s lidmi - dostupné zde

 • Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
 • Protokol o prevenci, potlačování a trestání obchodování slidmi, zejména se ženami a dětmi doplňující konvenci OSN proti mezinárodnímu organizovanému zločinu
 • Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
 • Zpráva expertní skupiny o obchodování s lidmi - Evropská komise Generální ředitelství pro justici, svobodu a bezpečnost, IKSP Praha 2005
 • Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (pro období 2005 - 2007)
 • Národní strategie boje proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování v ČR pro léta 2003 - 2005
 • Výklad pojmu "nucená práce" - stanovisko odboru bezpečnostní politiky, 2005
 • Obchodování se ženami z pohledu České republiky - Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, 2004
 • Výzkum obchodu s lidmi především za účelem nucené práce- Intermundia o.p. s., 2005
 • Pilotní výzkum prostředí obchodu s lidmi na území České republiky - IOM, 2005
 • Pilotní výzkum mezi zákazníky komerčních sexuálních služeb ve dvou příhraničních regionech ČR - IOM, 2005
 • Vztah organizovaného zločinu a obchodování s lidmi (cizinci) - Studie ICMPD, 1999 (v aj)
 • Zpráva o obchodování s lidmi za rok 2004 amerického Úřadu pro monitoring a potírání obchodu s lidmi
 • Amended Proposal for a Council Decision on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Fighting trafficking in human beings - an integrated approach and proposals for an action plan z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • Draft Action Plan on Trafficking in Human Beings z 18. listopadu 2005 (v aj)
 • EU Organised Crime Report 2005 (v aj)
 • Council Directive 2004/81/EC on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities z 29. dubna 2004 (v aj)

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

více informací >>

Studujte na nejlepších univerzitách světa díky stipendiu manželů Krskových

         Ilustrační fotoNadační fond, jehož zakladateli jsou Martina Krsková a Tomáš Krsek, poskytuje českým studentům stipendia na magisterské studium na nejlepších světových univerzitách. Podporuje studenty technických oborů, přírodních věd, ekonomie, historie a politologie.

více informací >>

Slevové karty ISIC, ITIC a ISIC SCHOLAR vystavíme na počkání!

Ať už jste doma nebo v zahraničí využijte možností, které vám nabízí ISIC karta!

V NICM vystavujeme na počkání jednorázové průkazy s fixní platností na jeden školní rok.

ISIC:

K vystavení budete potřebovat potvrzení o studiu, svoji pasovou fotografii, občanský průkaz a poplatek 350 Kč.

ISIC SCHOLAR:

K vystavení budete potřebovat vyplněnou žádost, pasovou fotografii, občanský průkaz zákonného zástupce a poplatek 350 Kč. Potvrzení o studiu ze školy není potřeba.

 

více informací >>