Kontakty / 07.08.2015

Kam se lze obrátit s konkrétními dotazy o bydlení? 

 

Sdružení nájemníků ČR

Celostátní informační centrum pro bydlení

Nám. W. Churchilla 2, Praha 3

Tel: 234 463 343

seznam poraden SON ČR ZDE

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Odbor politiky bydlení

Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Tel.: +420 224 861 111 (ústředna)

 

Sdružení obrany spotřebitelů SOS - Asociace

Centrum SOS

Korespondeční adresa: Mečová 5, 602 00 Brno 

e-mail: poradna@asociace-sos.cz

Tel.: 900 10 10 10 (10 Kč/ min)

  

Asociace českých stavebních spořitelen

Vodičkova 30

110 00 Praha 1

Tel: 224 422 093

e-mail: tajemnik@ac­ss.cz

 

Státní fond rozvoje bydlení

Dlouhá 741/13, 110 00 Praha 1

tel.: 234 712 611, 221 771 611

pondělí - čtvrtek 8.00 - 11.00 hod., 14.00 - 16.00 hod.

pátek 8.00 - 11.00 hod.

Elektronická podatelna: sekretariat@sfrb.cz

 

Občanské sdružení majitelů domů v ČR

Mánesova 69, Praha 2 - Vinohrady

Korespondenční adresa: OSMD, P.O. Box 70, 120 21 Praha 2

Tel: 233 344 573, 222 361 252

e-mail: osmd@osmd.cz

 

Česká společnost pro rozvoj bydlení

Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3

Tel.: 234 463 346

e-mail: info@csrb.cz

 

Asociace občanských poraden

Sabinova 3, 130 00 Praha  3 - pouze servisní centrum v případě potřeby kontaktujte přímo Občanské poradny

Seznam poraden ZDE

 

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Těšnov 5, 110 00 Praha 1

Kontakt: kancelář SMB

Tel: 224 80 55 11, 224 80 55 12

e-mail:  sdruzeni@bytovadruzstva.cz    

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Pod sídlištěm 1800/9, 18211 Praha 8

Tel: 284 041 111

e-mail: cuzk@cuzk.cz

Nahlížení do katastru nmovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Ministerstvo kultury přijímá žádosti o stipendium na rok 2018

Umělci mohou nyní žádat o stipendium Ministerstva kultury na tvůrčí nebo studijní účely v oblastech: divadlo a tanec, hudba, literatura a výtvarné umění. Termín uzávěrky je 3. dubna 2018.

více informací >>

Stáž na Velvyslanectví ČR ve Vilniusu

Velvyslanectví logo

Velvyslanectví ČR ve Vilniusu informuje o možnosti studijní stáže v průběhu roku 2018.

více informací >>

Nabídka stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie MZV ČR

Ministerstvo zahraničních věcí nabízí dvojměsíční stáže v odboru vzdělávání a Diplomatické akademie (DA) v období 2.5.-21.12.2018. Nabídka je určena VŠ studentům se zájmem o zahraniční politiku a mezinárodní vztahy.

více informací >>