Charakteristika

Typy bezdomovectví / 13.10.2015

Zjevné

Mezi zjevné bezdomovce řadíme osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociálních norem a návyků, jsou to „lidé z nádraží a parků“.

Skryté

Mezi skryté bezdomovce řadíme lidi, kteří jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit „na první pohled“. 

Potenciální

Potenciální bezdomovci jsou lidé, kterým bezdomovectví hrozí.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

České projekty pomoci lidem bez domova / 13.10.2015

Mezi nejvýznamnější organizace pomáhající bezdomovcům v ČR patří NadějeArmáda spásyCharitaNový Prostor aj.

Nejznámějším projektem pomoci lidem v sociální tísní, osobám bez přístřeší a lidem ohroženým sociální exkluzí je asi čtrnáctideník Nový Prostor. Časopis akcentuje své poslání nejen jako pomoc prodejcům v nouzi, ale také jako příležitost pro vznik jedinečné komunikační platformy.

V rámci projektu Pragulic budou návštěvníky Prahy, kteří nejsou zvědaví jen na orloj, provádět lidé bez domova.

Po vzoru podobných projektů v zahraničí pořádají v Ostravě Noc venku pod heslem "přijďte si vyzkoušet, jaké to je spát na ulici a podpořte tímto lidi bez domova."

Téměř 50 bezdomovců v Praze získalo v roce 2008 práci na hlavní pracovní poměr díky pilotnímu projektu magistrátu. Účastníci projektu našli uplatnění v zahradnictví, pásové výrobě nebo na stavbách.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Příčiny bezdomovectví / 06.10.2015

Bezdomovci jsou problémem hlavně velkých měst. Mezi objektivní, nebo strukturální příčiny bezdomovectví řadíme nezaměstnanost nebo nezaměstnatelnost, nekonkurenceschopnost na trhu práce, hospodářskou krizi, nesplatitelné dluhy, absenci finančně dostupného bydlení. Subjektivními, vnitřními příčinami mohou být např. domácí násilí, psychiatrická diagnóza (často alkoholismus, toxikomanie, psychotická onemocnění, nebo hraniční poruchy osobnosti), nebo porucha chování (emoční labilita). Často jsou tyto dvě skupiny příčin propojené a v důsledku bezdomovectví se k nim přidávají další příčiny, které bezdomovcům brání se vrátit k obyčejnému životu.

Více informací >>Vložil/a: Miroslava Kouřilová, říjen 2015
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Bezdomovectví - charakteristika / 21.03.2014

Listopad 1989 přinesl s sebou řadu společenských problémů do té doby prakticky u nás neznámých: šíření drog a organizovaného zločinu, šíření prostituce a pornografie, masové snižování životní úrovně, zejména důchodců a mladých rodin, nezaměstnanost a bezdomovectví.

Více informací >>

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

VYMYSLI VIDEO PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH A VYHRAJ ZÁJEZD DO BRUSELU!

Štve Tě, když jsou lidé slepí k násilí páchanému na ženách? Chceš udělat něco pro to, aby se to změnilo? Dokážeš být kreativní a oslovit lidi? Navrhni koncept videa, který bude upozorňovat na problém násilí na ženách a pošli ho do soutěže! Podpoř dobrou věc a vyhraj zájezd do Bruselu!

více informací >>

SVĚTOVÁ BANKA NABÍZÍ PLACENÉ STÁŽE!

Zajímá Tě rozvojová pomoc a udržitelnost životního prostředí? Chceš si vyzkoušet práci v mezinárodní instituci? Světová banka nabízí studentům placené stáže ve Washingtonu - přihlášku můžeš podat právě teď!

více informací >>

Stáž v České rozvojové agentuře

Stáž u ČRA

Zajímáš se aktivně o problematiku rozvoje a humanitární pomoci? Česká rozvojová agentura právě vyhlásila výběrové řízení na pozici stážisty pro agendu zabývající se koordinací zahraniční rozvojové spolupráce poskytované Českou republikou.

více informací >>

Otevřená věda nabízí stáže pro středoškoláky

I na střední škole je možné získat stáž. Jednou z možností je program Otevřená věda konaný pod záštitou Akademie věd ČR.

více informací >>