Navigace:
>>
>>
DROGY A ALKOHOL NA FESTIVALECH? Pozor na jejich kombinaci!

DROGY A ALKOHOL NA FESTIVALECH? Pozor na jejich kombinaci!

Období léta a s ním s probíhající festivaly jsou spojeny se hudbou, tancem a neopakovatelnou atmosférou. K pocitům uvolnění a svobody, které účastníci na těchto akcí prožívají, bývá často nápomocen alkohol, stále častěji i drogy. Mezi nejčastěji užívané drogy patří marihuana, pervitin a extáze.

Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti při Úřadu vlády Viktor Mravčík upozorňuje na výskyt užívání tzv. nových syntetických drog, v jejichž případě nejsou rizika spojená s jejich užíváním dostatečně popsaná či známá: „Prostředí zábavy je místem zvýšeného výskytu také nových drog, u kterých neznáme sílu účinků nebo toxicitu. Tyto látky mají svým účinkem napodobit účinky známých drog jako je marihuana, extáze nebo pervitin, ale některé z nich jsou velmi nebezpečné a jsou příčinou závažných zdravotních komplikací včetně smrtelných předávkování.“

Při experimentech s užíváním drog je důležité vědět, že jejich kombinováním se zvyšuje riziko předávkování. Toto riziko se značně zvyšuje, užívá-li se droga kombinovaně s alkoholem. Právě tato kombinace bývá velmi častá a nebezpečná. Současně u uživatele, který je oslaben, např. po nemoci, nebo je dehydratován, nemá organismus schopnost vypořádat se se stejnou dávkou jako zdravé tělo. Proto se možnost předávkování zvyšuje, neboť i malá dávka dokáže velmi snadno navodit silné opojení a jinak běžná dávka může způsobit smrtelné předávkování.

Při předávkování centrální nervová soustava přestává ovládat základní životní funkce. Člověk může ztratit vědomí, přestat dýchat, může dojít k zástavě srdce nebo k záchvatu křečí. Hranice mezi životem a smrtí závisí do značné míry na reakci osob, které jsou přítomny a které se o předávkovanou osobu postarají. K většině předávkování nedochází ihned, ale až během několika hodin.

 

1) Předávkování látkami s tlumivým účinkem 

(opiáty, benzodiazepiny a sedativa/trankvilizéry) patří sem: heroin, metadon, opium, morfin, kodein, tramadol, fentanyl, fenazepam, nitrazepam, diazepam, klonazepam, lorazepam, alkohol, veškerá antidepresiva, barbituráty.

 • je při vědomí, ale nemůže mluvit

 • zpomalená srdeční činnost a puls

 • pomalé dýchání

 • modrání rtů/nehtů

 • chropění, skřípavé dýchání

 • dávivé zvuky naznačující špatnou průchodnost dýchacích cest

 • ztráta vědomí

 • zvracení

 • bledý obličej

 • tělesná ochablost (hadrovité tělo)

 

Pokud někdo nedýchá nebo začne modrat, je třeba mu okamžitě pomoci. Začněte s umělým dýcháním, protože u člověka, který nedýchá, nastává smrt již po několika minutách.

 

Jak zjistit, že je osoba předávkovaná, i když nevykazuje příznaky jako např. povrchní dýchání nebo modrání?

Hluk nebo mírná bolest (např. štípnutí do ucha) vám pomůže zjistit, jak na tom daná osoba je. Mluvte s ním, zkuste s ním zatřást. Pokud reaguje, snažte se ho postavit, choďte s ním. Pokud nereaguje, zkuste s ním chodit, v případě zvracení ho přesuňte na bok, aby se neudusil. Důležité je ho průběžně kontrolovat, abyste měli jistotu, že pořád dýchá.

 

KROKY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI:

 1. Umělé dýchání, popř. masáž srdce

 2. Přivolání pomoci (telefon 155)

 3. Neustále kontrolovat do příjezdu sanitky, zda daná osoba dýchá.

 

 

2) Otrava stimulnacii

metamfetamin (pervitin), kokain, extáze, amfetaminové drogy (speed, piko, bobule, purple hearts a další)

 

 • extrémní neklid nebo úzkost

 • pěna u úst

 • značně zrychlená srdeční činnost, puls

 • zvýšená tělesná teplota

 • rychlé, povrchní dýchání

 • bolest, tlak na prsou

 • dávivé zvuky naznačující špatnou průchodnost dýchacích cest, chropění

 • zvracení

 

Předávkování stimulancii

 • velmi náhlý kolaps až naprostá ztráta vědomí

 • třes, křeče

 • infrakt

 • mrtvice

 

Užívání stimulancií provází extrémní známky neklidu, nervozity a pocitu “je mi strašně zle”. Tyto příznaky nemusí ohrožovat život, přesto je důležité “přibrzdit”.

Pokud je někdo přehřátý, je dobré mu přiložit na krku nebo do podpaží žínku namočenou ve studené vodě. Důležité je vypít velké množství vody (ne koly - obsahuje kofein, nebo alkoholu - dehydratuje). Pokud je osoba velmi rozrušená, mluvte s ní klidně, vytvořte klidnou a bezpečnou atmosféru. Je dobrý odpočinek, spánek.

 

Pokud máte podezření, že máte před sebou osobu, která se předávkovala, VOLEJTE 155. Vyškolený zdravotnický personál vám poradí jak postupovat. Můžete tím zachránit život.

<< Zpět na seznam aktualit

Vítejte!

 

Tipy

 

Publikace

 

Studentské karty ISICAktuality / NovinkyPublikace NICM

Šumperkem doslova proběhl první ročník ŠumpeRUNu

Vůbec první ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost je za námi. Tři stovky dospělých a téměř dvě stovky dětí běžely první červnovou neděli historickým centrem města. Absolutním vítězem na 10 km dlouhé trati se stal Marek Minář.

FOTO: sumperk.cz - zdroj MAWA foto

více informací >>

Šumperk – město budoucnosti

Pouliční lampy, které nastavují intenzitu světla dle potřeby, nádoby na odpad, jež hlásí, kdy jsou přeplněné, chytré lavičky, na nichž si můžete dobít mobil a vyřídit e-maily. I takto může vypadat město budoucnosti. Šumperk nezůstává pozadu, konceptem chytrých měst, tzv. Smart City, se zabývala na svém prvním jednání pracovní skupina Smart Šumperk City, jejímž iniciátorem se stal šumperský místostarosta Jakub Jirgl.

 

více informací >>

800 350 000: Národní linka pro odvykání kouření NOVĚ i pro závislé na alkoholu a hazardním hraní

Linka pro odvykání kouření provozovaná Českou koalicí proti tabáku, z. s. bude od 3. října 2018 pilotně poskytovat informace také lidem závislým na alkoholu, hazardním hraní a jejich blízkým. Rozšiřuje se tak o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní. Výhledově je v plánu rozšíření o další závislosti.

více informací >>

Phubbing: Když se chceme cítit důležití

Vadí vám, že když jste se svými přáteli, dívají se na svůj telefon? Pro tento stav platí termín Phubbing - phone a snubbing = telefon a přehlížení. Člověk, který kontroluje mobil, zatímco je ve společnosti druhých, které přehlíží a upřednostňuje před nimi svůj telefon.

 

více informací >>